ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ระบบงานประกันคุณภาพภายใน การขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริต การจัดประเมินความสามารถนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ระบบงานประกันคุณภาพภายใน การขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริต การจัดประเมินความสามารถนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จาก สพป.ปข.2 ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านมอบคำแนะนำและกำลังใจในการทำงาน

โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,15:59   อ่าน 198 ครั้ง