ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ร่วมกับอบต.ศาลาลัย ครู นักเรียนและชุมชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,15:58   อ่าน 171 ครั้ง