ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอยกเลิก โครงการ “ธรรมะเพื่อเยาวชน พัฒนาความรู้ คู่จริยธรรม”
     ตามที่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดจัดงานบรรยาย “ธรรมะเพื่อเยาวชน พัฒนาความรู้  
คู่จริยธรรม” พบกับการแสดงของเด็กโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ และพระอาจารย์สมพงษ์  รตนวํโส  ทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่  
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ.โรงแรมประจวบแกรนด์ ห้องสิงขร นั้น
      เนื่องจาก ผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ไม่เห็นสมควรให้มีการจัดโครงการ  “ธรรมะเพื่อเยาวชน พัฒนาความรู้
คู่จริยธรรม
 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย และจะเป็นการรบกวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา หากมีภาวะเศรษฐกิจและเวลา
ที่เหมาะสม ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่จึงจะดำเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในครั้งต่อไป
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 668 ครั้ง