ภาพกิจกรรม
เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 เปิดเรียนภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 ขอขอบคุณ นายชัยพร สวัสดิผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ประจำหมู่บ้าน ที่มาร่วมให้บริการจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2564,23:52   อ่าน 401 ครั้ง