ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ประชุมผู้ปกครองและแจกใบงานในการจัดการเรียนการสอนแบบ ON-HAND ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 และให้ผู้ปกครองรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,21:40   อ่าน 385 ครั้ง