ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. โรงเรียนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ชี้แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ  และมอบทุนปัจจัยยากจนให้กับนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2562,14:34   อ่าน 594 ครั้ง