ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2562
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันที่ 12 สิงหาคม  ซึ่งเป็นแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี  2562  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักในเรื่อง ความกตัญญูกตเวที  ต่อแม่ผู้ให้กำเนิด โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่  6  และมารดาของนักเรียนดังกล่าวเป็นกลุ่มเป้าหมาย ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม  พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ระหว่างเวลา  08.30 น. – 12.30 น. 
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2562,10:15   อ่าน 591 ครั้ง