ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  จัดวันสถาปนาลูกเสือ  ปีการศึกษา2562 ในวันจันทร์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ  เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรืองมาจวบจนทุกวันนี้    
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2562,11:01   อ่าน 362 ครั้ง