ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมต้านยาเสพติด
       วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
       การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของพระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่) ครูกวีไทย ผู้มีผลงานด้านบทกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจำนวนมากและได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก   และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงโทษของยาเสพติดวิธีแก้ไขปัญหายาเสพติด มีภูมิคุ้มกันที่ดีไม่หลงในสิ่งยั่วยุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปเผยแพร่ต่อสังคม ครอบครัว 
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2562,10:42   อ่าน 643 ครั้ง