ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562
      วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 ผู้อำนวนการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ผู้ใหญ่บ้าน            ผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย  ร่วมจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา สวดมนต์นั่งสมาธิ      ณ วัดหนองเป่าปี่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
       ความสำคัญของวันวิสาขบูชา เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญเดือน 6 ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วันวิสาขบูชา ซึ่งหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2562,19:07   อ่าน 164 ครั้ง