ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรับทุนการศึกษาและเข้าร่วมการแสดง เนื่องงานประจำปีวัดบ้านหนองแก
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ พานักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ในวันที่ 19 มีนาคม 2562  ในในงานประจำปีวัดบ้านหนองแก อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนำนักเรียนเข้าร่วมการแสดง จำนวน 2 ชุด  ขอขอบคุณคณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีส่วนร่วมในการแสดงทุกท่าน
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2562,23:03   อ่าน 144 ครั้ง