ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย
กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เห็นถึงความสำคัญของการไปใช้สิทธิ  และออกไปใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพ
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2562,22:12   อ่าน 829 ครั้ง