ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "ขวดกำจัดศัตรูพืช"
วันที่ 6 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนตำบลศาลาลัย โตไม่ไปโกง "กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ในเรื่องการทำขวดกำจัดศัตรูพืช  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองไพรวัลย์ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2562,22:01   อ่าน 126 ครั้ง