ภาพกิจกรรม
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) 

           วันธรรมสวนะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันพระ” โดยนับวันขึ้น ๘ ค่ำแรม ๘ ค่ำวันขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ) แรม ๑๕ ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาดถือเอาวันแรม ๑๔ ค่ำ) ของทุกเดือน เป็นวันที่ชาวพุทธมาบำเพ็ญกุศลให้กับตนเอง วันธรรมสวนะ นี้มีมาแต่ครั้งพุทธกาล ซึ่งถือเป็นวันบำเพ็ญกุศลของชาวพุทธทั่วไปในวันพระ พุทธศาสนิกชนถือเป็นวันสำคัญ ที่ควรไปวัดเพื่อทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และฟังธรรม หรือถือศีล สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในศาสนาอาจถือศีลแปดในวันพระด้วย นอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรทำบาปใดๆ
           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานส่วนภูมิภาค ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งได้ มีการส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรณรงค์ส่งเสริม ให้พุทธศาสนิกชนหันกลับมาเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ปฎิบัติธรรมในวันธรรมสวนะให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต  โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ของทุกเดือน ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้ทำบุญ สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ถวายสังฆทาน นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตทำให้สังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม ที่มีสันติสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,19:59   อ่าน 140 ครั้ง