ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มีนาคม 2562
วันที่  5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุรินทร์  บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  เพื่อแจ้งเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมครูนะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล การส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษาและการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบนะเต็มศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด การทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องจากได้รับการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2562 และเรื่องการเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ นางภัสกนก กาญจนทอง เข้าร่วมประชุม
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,19:27   อ่าน 72 ครั้ง