ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นางภัสกนก  กาญจนทอง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ คนปัจจุบัน
ทางโรงเรียนได้จัดการต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง
ให้การต้อนรับ และขอขอบคุณประธานกลุ่มโรงเรียนไร่เก่าศาลาลัย คณะผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียตริทุกท่าน ที่เดินทางมาส่ง ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,21:45   อ่าน 65 ครั้ง