ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมปลุกจิตสำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมปลุกจิตสำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "เฉลิมพระเกียรติ"
ปีการศึกษา 2560 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) ในวันที่ 27 -28 กันยายน 2560  จำนวน 100 คน
เพือปลูกฝังคุรธรรรม ความดี ให้กับนักเรียน 
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2560,13:50   อ่าน 454 ครั้ง