ขอรับบริจาคข้าวของเครื่องใช้
ขอรับบริจาคข้าวของเครื่องใช้
โรงเรียนบ้านหนองเป่าขอรับบริจาคหนังสือ , อุปกรณ์การเรียน , ชุดนักเรียน , ชุดพละ, รองเท้า , อุปกรณ์ทำเกษตร , คอมพิวเตอร์ ,อุปกรณ์กีฬา , เครื่องขยายเสียง , พัดลมติดห้องเรียน , กล้องดิจิตอล DSLR , อุปกรณ์ทำครัว ,  แก้วน้ำ , เก้าอี้ , โต๊ะ ฯลฯ