ร่วมสร้างอาคารอเนกประสงค์
ร่วมสร้างอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ขอความอนุเคราะห์ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ก่อสร้าง เงินบริจาค
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.49 KB